TenderNed
november 2018
Online lezen  |  Afmelden
Tweemaandelijkse nieuwsbrief met informatie, tips voor het gebruik van TenderNed en verbeteringen in de applicatie.

Verbeteringen en wijzigingen
Iedere 2 weken voert TenderNed verbeteringen door en worden bugs opgelost. Van september tot en met november zijn de volgende wijzigingen doorgevoerd:
  • Gewijzigde werking interesseprofiel: combineer een trefwoord altijd met een of meer CPV-codes, anders ontvangt u alle attenderingen.
  • Paginalinks gewijzigd: sla pagina’s opnieuw op in uw browser (Bookmarks of Favorieten) als u niet op de juiste pagina terechtkomt.
  • Blokkade bij 3 keer verkeerde wachtwoord.
  • Links in attenderingsmail geven weer direct toegang tot openbare aankondigingenplatform (u hoeft niet meer eerst in te loggen).
Lees meer
Veilig aanbesteden en inschrijven
Aanbesteden is een vertrouwelijk proces. Of u nu aanbesteedt of inschrijft, u moet erop kunnen vertrouwen dat u uw informatie veilig kunt opslaan, verzenden of ontvangen. PIANOo (beheerder van TenderNed) neemt verregaande maatregelen om de kwaliteit van de informatiebeveiliging te borgen: autorisatierollen, een digitale kluis, versleuteling van gegevens, het periodiek vervangen van databasesleutels en gecertificeerde werkprocessen.
Lees meer
Vinden en gevonden worden
Dagelijks verschijnen op het aankondigingenplatform van TenderNed tientallen aankondigingen in verschillende branches en regio’s. Hoe vindt u als onderneming relevante aankondigingen? Hoe zorgt u als aanbestedende dienst dat uw aanbestedingen gevonden worden? We hebben de belangrijkste tips op een rij gezet.
Lees meer
Renovatie en modernisering TenderNed
Het afgelopen jaar is de applicatie van TenderNed ‘onder de motorkap’ drastisch gerenoveerd en gemoderniseerd. Met gebruik van de modernste technologie en structuren is TenderNed opgeknipt in kleinere modulaire eenheden. Daardoor is de applicatie sneller en stabieler geworden en kunnen we sneller wijzigingen doorvoeren.

Nu de basis van TenderNed vrijwel volledig is gerenoveerd, pakken we ook het uiterlijk van de applicatie aan. Uitgangspunt is het vereenvoudigen van het aanbestedings- en inschrijfproces met een intuïtievere vormgeving. Daarbij spelen we zo veel mogelijk in op signalen van gebruikers. De belangrijkste aanpassingen zijn:
  • opdeling van het dashboard in meerdere tabbladen
  • minder schermen
  • meer nadruk op nog uit te voeren taken (in bijzonder het versturen van een aanmelding of inschrijving)
In december start TenderNed met de gefaseerde invoering van de vernieuwde schermen voor ondernemingen (zie Vernieuwde schermen voor ondernemingen).
Interactieve pdf van het UEA
Sinds de update van Acrobat Reader naar Acrobat Reader DC werkt de interactieve pdf van het UEA traag. Op de site van PIANOo Expertisecentrum Aanbesteden vindt u downloadrestricties. Het advies is om Internet Explorer als browser te gebruiken. Levert dit niet het gewenste resultaat, dan adviseert PIANOo ondernemers om het door de aanbestedende dienst verstrekte formulier te printen, handmatig in te vullen en waar nodig te ondertekenen, te scannen en op de voorgeschreven wijze in te dienen.

PIANOo adviseert aanbestedende diensten dergelijke met de hand ingevulde versies te accepteren totdat de technische problemen zijn opgelost en/of bij nieuwe aanbestedingen de UEA-module in TenderNed of de ESPD-tool van de Europese Commissie te gebruiken. PIANOo werkt aan een definitieve oplossing voor het probleem.
Lees meer
Beter Aanbesteden: Handreiking Tenderkostenvergoeding
Wel of geen tenderkostenvergoeding voor inschrijvers? Zeker bij aanbestedingen waar voor de inschrijver veel kosten mee gemoeid zijn, leidt deze vraag regelmatig tot discussie. Of uiteindelijk zelfs tot minder inschrijvingen. Een van de regionale werkgroepen van het traject Beter Aanbesteden heeft daarom een handreiking Tendervergoeding opgesteld, met uitgangspunten en overwegingen. De handreiking biedt een kader voor zowel aanbestedende diensten als ondernemers.

De handreiking is een van de 23 actiepunten uit de Actieagenda Beter Aanbesteden. Meer weten? In het E-zine vertellen overheid, ondernemer, inkoper en de nieuwe aanjager Karsten Klein over wat zij hopen dat Beter Aanbesteden gaat opleveren.
Lees de handreiking
Onderneming
Vanaf december: vernieuwde schermen voor ondernemingen
Vanaf half december krijgt het dashboard voor ondernemingen een gebruiksvriendelijkere indeling en vormgeving. Hierdoor is het voor u duidelijker welke stappen u nog moet doorlopen om uw aanbesteding af te ronden. De hoeveelheid informatie per scherm wordt drastisch teruggebracht en het accent ligt meer op de belangrijkste taken per scherm.

De nieuwe schermen worden gefaseerd ingevoerd. De komende maanden heeft u daarom te maken met schermen van verschillende vormgeving. Alleen zo kunnen wij er voor zorgen dat TenderNed volledig beschikbaar blijven en kunnen we sneller inspelen op gebruikerssignalen. Per release zetten wij de wijzigingen voor u op een rij, om u zo snel mogelijk vertrouwd te laten raken met de vernieuwde indeling.

Impressie van het nieuwe takenoverzicht voor ondernemingen in TenderNed

Aanbestedende dienst
Verwijderen aanbestedingsdossiers ouder dan 5 jaar
In mei jl. kondigden we aan dat TenderNed aankondigingen en dossiers gaat verwijderen. Het gaat dan om aanbestedingen die 5 jaar of langer geleden zijn afgerond en waarvan de looptijd is verstreken. Sinds mei 2018 bieden wij aanbestedingsdossiers die worden verwijderd eerst ter archivering aan bij de lokaal beheerder van de aanbestedende dienst. Zij hebben 6 maanden de tijd om dit zip-bestand te downloaden, voordat de bijbehorende aankondigingen en dossiers worden verwijderd. TenderNed is nog niet gestart met het verwijderen van oude aanbestedingen. Naar verwachting starten we hiermee begin 2019. Een maand voor verwijdering stuurt TenderNed nog een herinnering.
Lees meer
Tip: Informeer tijdig over afloop procedure
Publiceer na afloop van de aanbestedingsprocedure tijdig een gunning van een opdracht. Als de opdracht niet gegund wordt, maakt u dit kenbaar door een vroegtijdige beëindiging te publiceren. Zo houdt u geïnteresseerde partijen op de hoogte van de uitkomst van de opdracht.
Meer tips voor digitaal aanbesteden
Webinars e-factureren
Alle aanbestedingsplichtige organisaties moeten per 18 april 2019 e-facturen kunnen ontvangen en verwerken. Ter voorbereiding daarop organiseert PIANOo in de maand december 2018 vier webinars voor specifieke doelgroepen. In januari 2019 volgt een algemene versie die geschikt is voor álle aanbestedingsplichtige organisaties.

De webinars zijn met name interessant voor managers en medewerkers van afdelingen Financiële administratie, Inkoop en ICT. Elke webinar gaat in op de Nederlandse wetgeving, ICT- en inkoopoverwegingen, verandering van financiële processen en geeft handvatten hoe toeleveranciers te stimuleren e-facturen te sturen.
Lees meer
Nieuws van PIANOo
Selectie nieuwsberichten van PIANOo
PIANOo biedt informatie, instrumenten en advies over het inkopen en aanbesteden van diensten, leveringen en werken. Een selectie van interessant nieuws voor zowel aanbesteder als inschrijver:
Volg ons
     t  in    
Contact
Servicedesk
E-mail opties