Thema-update e-factureren nr. 9
Nog 100 dagen tot de wettelijke verplichting!

januari 2019

Online lezen
  |  Afmelden
Periodiek houdt het PIANOo programmabureau e-factureren u via deze thema-update op de hoogte van de belangrijkste ontwikkelingen op het gebied van e-factureren voor aanbestedingsplichtige organisaties. Daar horen de decentrale overheden bij, maar ook gemeenschappelijke regelingen en veel organisaties in bijvoorbeeld het onderwijs , het sociaal domein en andere publiekrechtelijke instellingen. De thema-update e-factureren is bedoeld voor iedereen die zich bij deze organisaties bezig houdt met e-factureren. Bijvoorbeeld binnen de afdelingen Financiële Administratie, ICT of Inkoop. 
 
In deze update:


De teamleden van het PIANOo programmabureau wensen u een voorspoedig 2019 en veel succes bij de laatste loodjes met het oog op de wettelijke verplichting per 18 april!
 
Nog 100 dagen tot de wettelijke verplichting. Bent u tijdig gereed?
Bij het verschijnen van deze thema-update zijn er nog exact 100 dagen te gaan voordat alle aanbestedingsplichtige organisaties e-facturen moeten kunnen ontvangen en verwerken. De tijd gaat dringen. Gelukkig is al een deel van de decentrale overheden gereed of neemt momenteel de benodigde stappen. Toch zijn nog veel andere aanbestedingsplichtige organisaties uit bijvoorbeeld het onderwijs, het sociaal domein, culturele instellingen en speciale sectoren nog onvoldoende voorbereid. PIANOo roept deze organisaties op om zich te oriënteren op de te nemen stappen. Dat kan bijvoorbeeld via deelname aan een van onze webinars (zie verderop in deze thema-update) of via onze website. U vindt daar onder andere handreikingen, stappenplannen en factsheets om u op weg te helpen bij de implementatie van e-factureren. 
Lees meer
Sterke groei e-facturatie implementaties eind 2018
De groei van e-facturatie implementaties die afgelopen najaar werd ingezet, zet door!
In november/december werd een flinke sprong gemaakt met een toename van 42 organisaties die zich gereed meldden. Deze organisaties staan op groen in de implementatiemonitor van het PIANOo programmabureau. Wij bezitten echter nog niet álle up to date informatie over de voortgang bij gemeenten. Om die reden starten we deze maand met een enquête naar gemeenten om de laatste stand van zaken in beeld te krijgen. U leest daarover verderop in deze thema-update meer.
Een overzicht van de stand van zaken bij alle gemeenten, provincies en waterschappen voor zover die nu bij ons bekend is, krijgt u via de interactieve kaart van Nederland.
Lees meer
Tweewekelijkse webinars van januari tot april 2019. Schrijf u nu in.
PIANOo organiseert van 22 januari tot 15 april 2019 tweewekelijks een webinar, speciaal voor aanbestedingsplichtige organisaties uit bijvoorbeeld het onderwijs, het sociaal domein, cultuurinstellingen en speciale sectoren. Ook alle andere publiekrechtelijke instellingen en natuurlijk de decentrale overheden zijn welkom.
De webinars zijn met name interessant voor managers en medewerkers van afdelingen financiële Administratie, Inkoop en ICT.

Tijdens elk webinar gaan we onder andere in op de geldende Europese regelgeving en Nederlandse wetgeving. Ook komt aan de orde via welke kanalen en conform welke standaard u e-facturen kunt ontvangen. We nemen u mee in de ICT overwegingen en geven inzicht in hoe de financiële processen veranderen. Ook de relatie van e-factureren met inkoop komt voorbij. Tenslotte geven we u handvatten om uw toeleveranciers te stimuleren e-facturen aan u te sturen. Klik voor alle informatie en om in te schrijven op onderstaande link en kijk in de rechter kolom bij Agenda.
Lees meer
Marktontmoeting e-factureren, 13 februari a.s. Den Haag. Save the date!
Op 13 februari a.s., vanaf het middaguur, organiseert PIANOo weer een Marktontmoeting waar u zich kunt laten informeren door een brede selectie van aanbieders van e-facturatie oplossingen. Deze Marktontmoeting is de derde in rij na de eerdere edities van december 2017 en september 2018. Naast de decentrale overheden zijn ook nadrukkelijk alle andere aanbestedingsplichtige organisaties uitgenodigd. Het evenement bestaat uit presentatierondes van aanbieders en een informatiemarkt. Er zijn aanbieders op het terrein van financiële/ERP systemen, scan/herken en OCR oplossingen, inkoop/purchase to pay oplossingen en Simplerinvoicing access points met aanvullende diensten. De Marktontmoeting is bedoeld voor onder andere informatiemanagers, projectleiders en medewerkers van ICT-, inkoop- en afdelingen financiële administratie. In principe al diegenen die op zoek zijn naar concrete e-facturatie voorzieningen. Deelname is kosteloos..
Lees meer
Succes e-factureren provincie Zeeland door samenwerking met toeleveranciers
“De 1-op-1 relaties met toeleveranciers zijn bij ons een belangrijke succesfactor geweest tijdens de implementatie van e-factureren.” Dat zegt Arie van Duin, inkoopadviseur bij de provincie Zeeland. “Informeren, stimuleren en begeleiden waren de kernbegrippen om toeleveranciers te bewegen e-facturen te gaan sturen.”

In Zeeland is bovendien gekozen voor het automatiseren en integreren van niet alleen de bedrijfs-brede inkoopprocessen, maar ook de factuurverwerkingsprocessen. Hoe deze factoren tot een succesvolle implementatie van e-factureren in Zeeland hebben geleid, leest u in het interview met Arie van Duin in het boekje E-factureren in de praktijk. U kunt het boekje gratis aanvragen via hulpbijefactureren@pianoo.nl of online inzien (pdf).
PIANOo start enquête bij gemeenten voor de actuele stand van zaken
U kunt in deze thema-update lezen over de sterke groei van het aantal e-facturatie implementaties bij de decentrale overheden. De inventarisatie daarvan doet PIANOo via de input die deze organisaties aan ons doorgeven. Helaas is de voortgang van een deel van de gemeenten bij ons mogelijk niet actueel. Maar gezien de naderende datum van de e-facturatie verplichting is actuele informatie juist nu van groot belang.

Om die reden start PIANOo in januari een online (en deels telefonische) enquête naar alle gemeenten die op onze implementatiemonitor nog niet ‘op groen’ staan. En mocht uw voortgang anders zijn dan wij hebben geregistreerd, dan vormt de enquête een mooie kans om dat recht te zetten.

De enquête is persoonlijk en slechts eenmalig in te vullen. Om die reden kan in deze nieuwsbrief dan ook geen link naar de enquête geplaatst worden. We vragen u vriendelijk, maar met klem, aan onze enquête mee te werken als u daar voor benaderd wordt. De resultaten dragen bij aan een succesvolle implementatie van e-factureren in Nederland.
U ontvangt deze thema-update omdat wij uw mailadres hebben geregistreerd tijdens een bijeenkomst of een ander (in)direct contact. Wilt u de volgende thema-updates niet ontvangen? Schrijft u zich dan uit via de link onderaan deze e-mail. Heeft u geïnteresseerde collega’s? Zij kunnen zich online aanmelden.
Volg ons
     t  in    
Contact
E-mail opties