Thema-update innovatiegericht inkopen

februari 2019

Online lezen
  |  Afmelden
 

Thema-update innovatiegericht inkopen
In deze thema-update innovatiegericht inkopen leest u het laatste nieuws en delen we relevante praktijkvoorbeelden en handreikingen.                
Nieuws
Innovatiepartnerschap in de praktijk
PIANOo bundelde de ervaringen van 6 publieke organisaties met innovatiepartnerschap in de publicatie ‘Innovatiepartnerschap in praktijk’. Deze publicatie laat zien dat er maatwerkoplossingen worden ontwikkeld die passen bij de verschillende opgaven in diverse sectoren. In de publicatie delen 6 ‘pioniers’ in uiteenlopende sectoren hun lessen en tips.
Lees meer
Nederland op derde plaats met innovatiegericht inkopen
Nederland staat op de derde plaats met haar beleid voor het inkopen van innovatie. Op de eerste plaats staat Finland, gevolgd door Oostenrijk op de tweede plek. Dit blijkt uit de conceptresultaten van een recente Europese benchmarkstudie die is gehouden in alle 28 Europese lidstaten, Noorwegen en Zwitserland, uitgevoerd door PWC. Uit de studie blijkt dat Nederland structurele maatregelen heeft voor capaciteitsopbouw en bijstand via het programma innovatiegericht inkopen.
Lees meer
Kennisgebrek drempel bij innovatief aanbesteden
De Europese aanbestedingswetgeving biedt steden veel mogelijkheden om innovatief en duurzaam aan te besteden. Die mogelijkheden worden nog niet voldoende gebruikt. De EU Urban Agenda Partnership on Innovative and Responsible procurement zet vooral in op kennisdeling: hoe benut je de kansen die de wet biedt?
Lees meer
Praktijkvoorbeelden en handreikingen
Handreiking: Innovaties inkopen in de bouw en grond-, weg- en waterbouw (gww)
De PIANOo vakgroep GWW en Bouw heeft een handreiking voor het inkopen van innovatieve oplossingen in de bouw en gww opgesteld. De handreiking bevat 6 casussen met oplossingsrichtingen. Deze publicatie ondersteunt aanbestedende diensten in het opstellen van strategieën voor innovatie en het inrichten van de bijbehorende inkoopprocessen. De beschreven casussen zijn ook toepasbaar buiten de bouw en gwww.
Lees meer
Praktijkvoorbeeld: Innovatiegericht inkopen bij ProRail met iHUB
Innovatievraagstukken aanpakken met een team experts uit diverse disciplines. ProRail heeft daar sinds 2 jaar de innovatieHUB (iHUB) voor, de opvolger van haar innovatieloket. "Zie onze iHUB als een taskforce die innovatie-initiatieven van marktpartijen begeleidt en test", zegt programmamanager Michelle Spaas.
Lees meer
Praktijkvoorbeeld: Ontwikkelen plasticfabriek met innovatiepartnerschap
Veel gemeentes zitten ermee in hun maag: ingezameld plastic dat moeilijk te recyclen is. De gemeente Almere werkte met het bedrijfsleven aan een innovatieve oplossing. Hiervoor zette zij een speciale aanbestedingsprocedure in: het innovatiepartnerschap. Johan Luijks, Regisseur Stedelijke Grondstoffen, vertelt hoe deze procedure leidde tot de juiste oplossing. "Onze Plasticfabriek gaat binnenkort van start."
Lees meer
Praktijkvoorbeeld: Er bleek meer innovatie mogelijk dan we dachten
Het Nederlandse wegverkeer wordt drukker en drukker. Voor de optimale doorstroming en veiligheid van dit verkeer gebruikt Rijkswaterstaat geavanceerde ICT-systemen. Enkele jaren geleden startte ze 2 aanbestedingsprogramma’s om een nieuw, toekomstbestendig systeem te vinden. ‘Voor alle betrokken partijen leverde dit winst op.’
Lees meer
Praktijkvoorbeeld: Minder natuurbranden door marktinnovaties op satellietdata
Satellietgegevens slim inzetten om natuurbranden te beheersen, bestrijden en voorkomen. Hiervoor werken het Instituut Fysieke Veiligheid (IFV) en Brandweer Nederland nauw samen. Via de procedure innovatiepartnerschap betrekken zij ook commerciële partijen bij deze samenwerking. ‘Wij sporen hen aan om innovatieve toepassingen van satellietdata te ontwikkelen. Om te pionieren.’
Lees meer
Bijeenkomsten
Leernetwerken op verschillende thema’s
PIANOo en Rijkswaterstaat organiseren 10 leernetwerken op gebied van klimaatneutraal en circulair inkopen. De eerste bijeenkomst is op 4 april 2019. In het centrale ochtendprogramma komen gezamenlijke thema’s aan bod zoals interne organisatievraagstukken, impactmeting en monitoring en samenwerken met de markt. In het middagprogramma gaan de sectoren uiteen en wordt met vakgenoten dieper ingegaan op 10 inkoopcategorieën met veel mogelijkheden tot CO2- en grondstofbesparing.     
Lees meer
Sessie launching customer      
Op 5 maart organiseert PIANOo een bijeenkomst over de rol van de overheid als launching customer in de innovatieketen. In de praktijk wordt deze rol op verschillende manieren uitgelegd. Maar wat wordt er precies bedoelt met het begrip launching customer? En welke andere rollen kan de overheid innemen om innovaties te stimuleren en/of in te kopen? Sprekers vanuit theorie en praktijk lichten het onderwerp toe en we nodigen u uit om vragen, ervaringen en ideeën over het onderwerp in te brengen.
Lees meer
Volg ons
     t  in    
Contact
E-mail opties