PIANOo-alert nr. 323
9 mei 2019

Online lezen  |  Afmelden

De PIANOo-alert informeert u over nieuwe publicaties, jurisprudentie en bijeenkomsten van PIANOo. Daarnaast geeft deze nieuwsbrief een overzicht van wat er speelt in de media rond inkopen en aanbesteden.
 
Speciale aandacht voor inkopen met sociale impact
Bron: PIANOo
In de week van 20 mei 2019 zet PIANOo inkopen met sociale impact in de spotlight met aandacht voor onder andere de lancering van het vernieuwde webdossier social return, een bijeenkomst over voorbehouden opdrachten en uiteenlopende praktijkvoorbeelden. Aanbestedende diensten kunnen met hun inkoop een bijdrage leveren aan het betrekken van mensen met een achterstand tot de arbeidsmarkt.
Lees meer
Conferentie 13 juni 2019: Buying for Social Impact, van idee naar uitvoering
Bron: De Omslag/PIANOo 
Stichting De Omslag organiseert op 13 juni 2019 in Amsterdam de conferentie Buying for Social Impact: van idee naar uitvoering in samenwerking met de gemeente Amsterdam, de Sociaal Werkkoepel, Buy Social en PIANOo met bijdragen van onder andere MVOI-experts en PSO-Nederland. Centraal staat hoe meer mensen met een arbeidsbeperking aan het werk kunnen door sociaal in te kopen.
Lees meer
Boek Bouwen aan Morgen gepubliceerd
Bron: PIANOo
Bouwen aan Morgen gaat over diensteninnovaties, nieuwe bedrijfsmodellen, productinnovaties en de daar bijhorende procesinnovaties. In 2 delen: theoretische achtergronden en een praktische handleiding hoe doorbraak-innovaties zijn te organiseren vanuit het perspectief van een innoverende overheid. De schrijvers van het boek willen overheden een pragmatisch en bewezen denkkader meegeven dat gebaseerd is op vele jaren ervaring.
Lees meer
ACM onderzoekt aanbestedingen GWW gemeente Amsterdam
Bron: ACM
De Autoriteit Consument & Markt (ACM) is een onderzoek gestart naar onregelmatigheden bij aanbestedingen in de grond-, weg-, en waterbouw (GWW-)sector in de gemeente Amsterdam. De ACM kreeg tips dat bij enkele aanbestedingen van de overheid verboden afspraken zijn gemaakt tussen verschillende aannemers over de hoogte van prijzen en wie de opdracht zou krijgen.
Lees meer
Uitspraken aanbestedingsrecht weken 18 en 17
Bron: IBR
In week 18 is er 1 uitspraak op het gebied van het aanbestedingsrecht gepubliceerd. Hierin is de voorzieningenrechter van oordeel dat de aanbestedingsstukken onvoldoende duidelijk zijn. Ook in week 17 is 1 uitspraak gepubliceerd. Deze betreft de vraag of er sprake is van een technische uitzondering. Hier komt de rechter echter niet aan toe, vanwege het ontbreken van een transparante wijze van berekening. De uitspraken worden kort besproken.
Uitspraak week 18 bbbbb Uitspraak week 17
Andere partijen op het spoor is lastig
Bron: NRC
Concurrentie op het spoor bestaat alleen op enkele regionale lijnen. Op het hoofdspoornet heeft NS sinds jaar en dag een monopolie, dat onderhands is gegund. Het kabinet wil dit niet meer en daarom werd in het regeerakkoord al de openbare aanbesteding aangekondigd van 4 trajecten die NS met Sprinters (stoptreinen) onderhoudt. Om de andere partijen een eerlijke kans te geven, brengt de ACM binnenkort advies uit.
Lees meer
Inkoopsystematiek stuwt kosten jeugdhulp op
Bron: Binnenlands Bestuur
De 20 Friese gemeenten hebben vorig jaar fors meer geld aan specialistische jeugdhulp uitgegeven dan in 2017. De kosten stegen in een jaar tijd van 75 miljoen euro naar 95 miljoen euro; een stijging van 27 procent. De nieuwe inkoopsystematiek − resultaat gestuurde inkoop van de zorg − is een van de oorzaken van de toegenomen uitgaven. ‘De huidige systematiek laat echter veel ruimte voor zorgaanbieders om invloed uit te oefenen op de tarieven’, constateert KPMG.
Lees meer
Code verantwoordelijk marktgedrag: 9 bevindingen uit de praktijk
Bron: Aanbestedingscafe
“Met de Code Verantwoordelijk Marktgedrag is een basis gelegd om partijen aan de voorkant van de markt op te roepen tot verantwoordelijk marktgedrag, zodat er aan de achterkant meer ruimte is voor kwaliteit, vakmanschap en sociaal beleid. Wanneer het contract dat inkoop en verkoop afsluiten het gevolg is van bijvoorbeeld een te scherpe inschrijfprijs, kan er binnen de marge van dat contract onvoldoende ruimte zijn om het werk kwalitatief goed te doen.” Zo stelt Kees Blokland, initiatiefnemer van de Code.
Lees meer
Bijeenkomsten
Webinars e-factureren voor aanbestedende diensten en toeleveranciers
PIANOo organiseert op 20 mei en 17 juni 2019 extra webinars voor aanbestedingsplichtige organisaties, zoals het onderwijs en andere publiekrechtelijke instellingen. Daarnaast vindt op 4 juni 2019 een webinar plaats georganiseerd voor het mkb en zzp-ers over het verzenden van e-facturen naar (semi-)overheidsklanten.

                  
Lees meer
Leernetwerk adviesdiensten
Wilt u meer leren over het circulair en klimaatneutraal inkopen van adviesdiensten? In dit leernetwerk krijgt u meer inzicht in de kansen en alternatieve mogelijkheden en deelt u kennis en ervaringen met collega’s. De bijeenkomst vindt plaats op 27 juni 2019. 
 
          
  
 
 
 
Lees meer
Leernetwerk Hout
Wilt u meer leren over het circulair en klimaatneutraal inkopen van hout binnen de bouw en GWW-sector? In dit leernetwerk krijgt u meer inzicht in kansen en mogelijkheden van houttoepassingen, hoort u over nieuwe marktontwikkelingen en deelt u kennis en ervaringen met collega’s. De bijeenkomsten vinden plaats op 27 juni en 26 september 2019.
                  
Lees meer
Leernetwerk Circulaire Catering
Wilt u meer leren over circulair inkopen van catering en koffieautomaten? In dit leernetwerk krijgt u meer inzicht in kansen en mogelijkheden binnen de cateringsector, hoort u over de nieuwste marktontwikkelingen en deelt u kennis en ervaringen met collega’s. De bijeenkomsten vinden plaats op 27 juni en 26 september 2019.  
  
Lees meer
Overige klimaatneutrale en circulaire leernetwerken
In april zijn de eerste leernetwerken gestart. U kunt zich voor meerdere van deze leernetwerken nog aanmelden voor de resterende 3 dagen. De eerstvolgende bijeenkomst is op 27 juni 2019. Het betreft de leernetwerken: energie, zero emissie voertuigen en laadinfrastructuur, bedrijfskleding, bouw, doelgroepenvervoer en kantoorinrichting.
                  
Lees meer
PIANOo Circulair Inkopen Academie 2019-2020
De PIANOo Circulair Inkopen Academie start weer en wel op 9 september 2019. De academie is een programma van circa 8 dagdelen dat deelnemers in 9 maanden opleidt om circulaire principes toe te passen op hun inkoop- en aanbestedingsprocessen. Na afronding hebben deelnemers concrete handvatten en eerste ervaringen, waarmee zij zelfstandig verder aan de slag kunnen.  
  
Lees meer
Volg ons
     t  in    
Contact
E-mail opties