PIANOo-alert nr. 327
4 juli 2019

Online lezen  |  Afmelden

De PIANOo-alert informeert u over nieuwe publicaties, jurisprudentie en bijeenkomsten van PIANOo. Daarnaast geeft deze nieuwsbrief een overzicht van wat er speelt in de media rond inkopen en aanbesteden.
 
Slotbijeenkomst PIANOo e-factureren bruist van ambities
Bron: PIANOo
“Nu alle energie op het verzenden van e-factureren!” en “Toeleveranciers intensief onboarden”, of deze: “Het e-facturatiehuis staat, nu moeten we verder bouwen.” Zomaar een greep uit de stellingen van deelnemers aan de slotbijeenkomst van het PIANOo programmabureau e-factureren op 26 juni 2019. Met de slotbijeenkomst zette het programmabureau een punt achter 3,5 jaar ondersteuning aan aanbestedingsplichtige organisaties bij de implementatie van e-factureren.
Lees meer
Visie PIANOo-vakgroep Aanbestedingsrecht: ‘ramen van een opdracht’
Bron: PIANOo
Bij elke overheidsopdracht maakt een aanbestedende dienst een raming van de waarde. De waarde van een opdracht is een belangrijke indicator welk deel van de Aanbestedingswetgeving van toepassing is. In deze visie gaat de vakgroep in op algemene en bijzondere ramingsregels.
Lees meer
Praktijkvoorbeeld e-factureren: E-facturatie tussen Zoetermeer en Flextender
Bron: PIANOo
In dit praktijkvoorbeeld vertellen Ed Roozenbeek, Kwaliteitsadviseur Financiële Administratie bij de gemeente Zoetermeer en Rick Groot, Algemeen Directeur van Flextender over hun samenwerking en de resultaten die dat opleverde. Het artikel start met een statement van Marc Rosier, wethouder financiën van Zoetermeer. Hij vertelt over e-factureren in relatie tot het nemen van gemeentelijke verantwoordelijkheid.
Lees meer
Optimale contractduur in het sociaal domein
Bron: PIANOo
PIANOo heeft het dossier over inkoop in het sociaal domein aangevuld met informatie over langlopende contracten. Veel gemeenten vragen zich af welke contractduur optimaal is in het sociaal domein en welke kaders er worden gesteld vanuit wet- en regelgeving. Overeenkomsten binnen het sociaal domein kunnen op verschillende manieren en met verschillende looptijden worden gesloten. Gemeenten hebben diverse redenen om te kiezen voor langdurige contracten.
Lees meer
Installateur troeft bouwers af in strijd om provinciehuis
Bron: Cobouw
Met bijna duizend zonnepanelen, een ‘zwevend’ dak en een ‘Chinese’ wisseltruc, krijgt het provinciehuis van Zuid-Holland meer daglicht en logica. En installateur Kuijpers troefde in de strijd om de duurzame miljoenenopdracht opmerkelijk genoeg twee klassieke hoofdaannemers af. “Dit is de trend.”
Lees meer
Uitspraak rechtbank in zaak NS
Bron: ACM
De rechtbank Rotterdam heeft op 27 juni 2019 uitspraak gedaan in de zaak over de boete die de Autoriteit Consument & Markt (ACM) de NS oplegde. Tegen deze boete heeft de NS beroep ingesteld bij de rechtbank Rotterdam. De rechtbank beoordeelt de situatie anders dan de ACM.
Lees meer
Rapport: Procurement Requirements for Carbon Reduction in Infrastructure Projects
Bron: IBR
Het rapport Procurement Requirements for Carbon Reduction in Infrastructure Projects van het Impres research project is verschenen. Het Impres-project is een tweejarig onderzoek dat deel uitmaakt van de Construction Climate Challenge. Het onderzoek heeft als doel bij te dragen aan een meer efficiënte implementatie van CO2-beleid en reductiedoelen door de infrastructuursector op wereldwijd niveau. Dit in het bijzonder door te focussen op eisen in het aanbestedingsproces en de rol van internationale systemen voor duurzaamheidsbeoordelingen.
Lees meer
Ambulancezorg in Zuid-Holland blij dat alles bij het oude blijft
Bron: RTV Rijnmond
De hulpdiensten in Rotterdam-Rijnmond en Zuid-Holland Zuid zijn blij met het voornemen van minister Bruins van medische zorg en sport om de ambulancezorg voorlopig te laten bij de huidige aanbieders. Als de Tweede Kamer akkoord gaat, komt er in 2021 geen aanbesteding.
Lees meer
Uitspraken aanbestedingsrecht weken 25 en 26
Bron: IBR
In de weken 25 en 26 zijn er 7 uitspraken op het gebied van het aanbestedingsrecht gepubliceerd, waarvan 6 op rechtspraak.nl en 1 op eur-lex.europa.eu. Onderwerpen zijn onder meer besteksconformiteit, ondeelbare rechtsverhouding, mysteryshoppen en valse verklaring. De uitspraken worden kort besproken.
Week 25 Week 26
Den Haag krijgt eerste taxi’s op waterstof
Bron: Duurzaam Bedrijfsleven
Een deel van het taxivervoer in Den Haag vindt binnenkort plaats met taxi’s op waterstof. Eén van de taxibedrijven die actief is in de hofstad heeft 35 exemplaren van de Toyota Mirai in ontvangst genomen De taxi’s in Den Haag gaan gebruikt worden voor het zogeheten ‘WMO-vervoer’, waarvan mensen met een zorgindicatie gebruik kunnen maken. In Den Haag worden jaarlijks 15.000 van dit soort taxiritten uitgevoerd. Bij de aanbesteding voor het vervoer nam de gemeente Den Haag de wens op om het taxivervoer emissievrij uit te voeren.
Lees meer
Van koffie en thee naar positieve impact
Bron: OneWorld
Provincie Overijssel en Jacobs Douwe Egberts (JDE) Professional beleven een Nederlandse primeur met de samenwerking voor een warme en koude drankenvoorziening via een RIC-aanbesteding die is gebaseerd op de Sustainable Development Goals (SDG’s) van de Verenigde Naties. Voor alle partijen de eerste keer. Ook in de markt. Hoe verliep dit traject? Welke positieve impact levert deze aanpak op in de toekomst? In dit artikel delen de betrokken partijen hun ervaringen met en verwachtingen van werken met deze vernieuwende aanpak.
Lees meer
Bijeenkomsten
Internationale Sociale Voorwaarden Academie 2019-2020
In september 2019 start PIANOo voor het tweede jaar met een nieuwe Internationale Sociale Voorwaarden Academie (ISV-A). In 7 dagdelen worden deelnemers opgeleid in het toepassen van internationale sociale voorwaarden en due diligence op hun inkoop- en aanbestedingsprocessen.

                  
Lees meer
Circulair Inkopen Academie 2019-2020
De Circulair Inkopen Academie (CIA) is een programma van circa 8 dagdelen dat deelnemers in 9 maanden opleidt om circulaire principes toe te passen op hun inkoop- en aanbestedingsprocessen. Na afronding van het programma hebben deelnemers concrete handvatten en eerste ervaringen, waarmee zij zelfstandig verder aan de slag kunnen.
 
 
Lees meer
Volg ons
     t  in    
Contact
E-mail opties