Sloteditie Thema-update e-factureren nr. 15

juli 2019

Online lezen
  |  Afmelden
Voor u op uw scherm staat de sloteditie van de PIANOo thema-update e-factureren. Periodiek informeerde het PIANOo programmabureau e-factureren in de afgelopen twee jaar via deze thema-update over de belangrijkste ontwikkelingen op het gebied van e-factureren voor aanbestedingsplichtige organisaties. Dat zijn de decentrale overheden, maar ook gemeenschappelijke regelingen en veel organisaties in bijvoorbeeld het onderwijs, het sociaal domein en andere publiekrechtelijke instellingen.

In deze update:

Activiteiten programmabureau e-factureren per 1 juli 2019 beëindigd
Sinds begin 2016 is het PIANOo programmabureau e-factureren actief geweest om aanbestedingsplichtige organisaties te ondersteunen bij de implementatie van e-factureren. Nu de datum van de wettelijke verplichting is gepasseerd, is die ondersteuning in principe niet meer noodzakelijk. Per 1 juli 2019 zijn de activiteiten van het programmabureau dan ook beëindigd. Onze opdracht zit er op.

Samenwerken was het credo van het programmabureau. Als teamleden bedanken we iedereen die zich heeft ingezet om de mijlpaal van 18 april te behalen en de voorwaarden te realiseren om e-factureren tot een succes te maken.

We zijn vanaf 1 juli niet meer bereikbaar per mail en telefoon. De e-facturatie content op onze PIANOo webpagina’s blijft beschikbaar, maar wordt niet meer onderhouden. Voor vragen over e-factureren kunt u terecht bij het Kenniscentrum e-factureren/helpdesk e-factureren.
Lees meer
Allerlaatste update implementatiemonitor e-factureren
PIANOo heeft eind juni voor de laatste keer
geïnventariseerd wat de stand van zaken  bij de medeoverheden is. De status wordt weergegeven in de implementatiemonitor. De update laat zien dat inmiddels circa 90% van de medeoverheden e-factureren heeft geïmplementeerd. Een deel van de medeoverheden heeft al eerder aangegeven nog niet gereed te kunnen zijn door ambtelijke fusies of herindelingsvraagstukken.
Doordat het programmabureau zijn activiteiten heeft beëindigd, volgen er geen updates van de implementatiemonitor meer. Wel kunt u via de PIANOo site terecht op een pagina van de VNG die de up to date status van gemeenten weergeeft.
Lees meer
Slotbijeenkomst PIANOo programmabureau bruist van ambities
“Nu alle energie op het verzenden van e-factueren!” en
“Toeleveranciers intensief onboarden”, of deze: “Het e-facturatiehuis staat, nu moeten we verder bouwen.” Zomaar een greep uit de stellingen van deelnemers aan de slotbijeenkomst van het PIANOo programmabureau e-factureren op 26 juni. Lees hieronder meer over de ideeën en ambities die tijdens de paneldiscussie tijdens de slotbijeenkomst naar voren kwamen.

Met de slotbijeenkomst zette het programmabureau een punt achter 3 ½ jaar ondersteuning aan aanbestedingsplichtige organisaties bij de implementatie van e-factureren. Nu de datum van de wettelijke verplichting is gepasseerd, is die ondersteuning in principe niet meer noodzakelijk.
Lees meer
Superefficiënt e-factureren tussen Zoetermeer en Flextender
Al jaren geleden was Zoetermeer een van de eerste gemeenten die de implementatie van e-factureren oppakte. Sindsdien heeft men een ware ontdekkingstocht door het e-facturatie landschap doorlopen. Met als uiteindelijk resultaat dat – soms via vallen en opstaan – inmiddels met een aantal toeleveranciers e-facturen worden uitgewisseld. Met één daarvan, online inhuurplatform Flextender, is vanuit een intensieve samenwerking een geoliede e-factuurstroom ontwikkeld. Daarmee is precies bereikt waarvoor e-factureren bedoeld is: gemak, efficiency vergroten, minder fouten én kortere betaaltermijnen.
Lees meer
Verzendregister Simplerinvoicing biedt nu ook zelfregistratie toeleveranciers
Het Simplerinvoicing verzendregister maakt het sinds kort gemakkelijk voor toeleveranciers om zich zelf te registreren. Via het verzendregister maakt men kenbaar dat men e-facturen kan versturen. Het voordeel voor ontvangende partijen is dat zij zodoende weten wie zij kunnen benaderen om een impuls aan de e-factuurstroom te geven. Inmiddels zijn al meer dan 1.100 toeleveranciers geregistreerd en de groei zet door. Op de Simplerinvoicing webpagina met vragen en antwoorden over het verzendregister, staat beschreven wat de werkwijze is bij zelfregistratie.
Zoals voorheen kunnen ook Simplerinvoicing participanten zelf nog steeds de gegevens van de klanten uit hun portefeuille (in bulk) registreren.
Lees meer
Nieuw: handreiking e-factureren voor toeleveranciers
Recent is op de webpagina’s van het
programmabureau een handreiking voor toeleveranciers, dus verzenders van e-facturen, geplaatst. Deze ‘tips en tricks’ om over te stappen op e-factureren komen voort uit het project ‘Versnelling adoptie e-factureren’, dat PIANOo met behulp van Europese subsidie in 2018-2019 heeft opgezet. In dit project zijn meer dan 500 toeleveranciers van decentrale overheden benaderd en geactiveerd om met het versturen van e-facturen te starten. De ervaringen uit dit traject vormen de directe aanleiding om ze te verwerken tot deze handreiking.
Lees meer
Mini-enquete gemeenten: 80% wil onboarden, 65% denkt dat toeleveranciers er nog niet klaar voor zijn
Onlangs is bij een beperkte groep gemeenten die gebruik maken van CiVision van PinkRoccade een mini-enquete gehouden. Alhoewel de steekproef niet representatief is, geven de resultaten toch een beeld van hoe e-factureren leeft. Zo wil de overgrote meerderheid van de gemeenten (80%) toeleveranciers actief informeren en stimuleren (onboarden) om e-facturen te gaan sturen. Helaas denkt zo’n 65% echter dat toeleveranciers er nog niet klaar voor zijn. Vanuit het programmabureau denken we daar een stuk genuanceerder over, maar hoe dan ook moet de conclusie zijn dat er nog veel (zendings)werk te doen is.
Lees meer
Meer gemeenten versturen e-facturen
Naast het invoeren van de verplichting tot het ontvangen van e-facturen gaan ook steeds meer organisaties over tot het versturen van e-facturen. Niet alleen als dienstverlening naar bedrijven, maar ook omdat het voordelen biedt voor zowel ontvanger als verzender. Bij het zoeken naar de juiste oplossing kijken veel decentrale overheden naar de leverancier van hun ERP software. De meeste van die ICT providers werken aan een dergelijke voorziening. ERP software leverancier Centric, maakt het vanaf half juli 2019 mogelijk om e-facturen direct vanuit de ERP oplossing via het Simplerinvoicing netwerk te versturen. Met het verzenden van e-facturen zetten gemeenten een extra stap in de digitalisering van hun diensten.
U ontvangt deze thema-update, omdat wij uw mailadres hebben geregistreerd tijdens een bijeenkomst of een ander (in)direct contact. Deze sloteditie is de laatste die u ontvangt. Hierna ontvangt u van ons geen thema-updates e-factureren meer.
Volg ons
     t  in    
Contact
E-mail opties