PIANOo-alert nr. 328
18 juli 2019

Online lezen  |  Afmelden

De PIANOo-alert informeert u over nieuwe publicaties, jurisprudentie en bijeenkomsten van PIANOo. Daarnaast geeft deze nieuwsbrief een overzicht van wat er speelt in de media rond inkopen en aanbesteden.
 
Circulair bouwen: Meer winst door samenwerking
Bron: PIANOo
De betonketen heeft Vanderwaalskrachten nodig om de kwaliteit te verbeteren en circulariteit te bevorderen. Volgens Sara Rademaker, adviseur circulair inkopen bij PIANOo, krijgt de noodzakelijke kwaliteitsslag een impuls door kruisbestuiving te bevorderen tussen regionale en landelijke initiatieven. Rademaker gaat zich hiervoor inzetten. (Artikel BouwCirculair 2 2019)
Lees meer
MVI moet een normaal onderdeel worden van overheidsinkoop
Bron: PIANOo
“De Europese Unie concludeert in haar tweejaarlijkse Evaluatie Uitvoering EU-Milieu¬beleid 2019 dat Nederland een koppositie inneemt op het gebied van MVI. De Nederlandse benadering is één van de meest ambitieuze en succesvolle in de EU” schrijft staatssecretaris Van Veldhoven van Infrastructuur en Waterstaat op 4 juli 2019 in de Voortgangsbrief maatschappelijk verantwoord inkopen (MVI) aan de Tweede Kamer over de stand van zaken van het plan van aanpak MVI 2015-2020.
Lees meer
Handreiking Losmaakbaarheid
Bron: PIANOo
PIANOo en Rijkswaterstaat hebben een handreiking Losmaakbaarheid uitgebracht voor publieke opdrachtgevers in de grond-, weg- en waterbouw en utiliteitsbouw. De handreiking biedt praktische handvatten om losmaakbaarheid te borgen in de projectorganisatie en het aanbestedingsproces van werken en gebouwen.
Lees meer
Europese richtlijn schone voertuigen: opgaven voor overheden
Bron: PIANOo
(Alle) overheden krijgen verplichte minimumpercentages voor de aanbesteding van lage- en nul-emissievoertuigen opgelegd zodat het aandeel schone voertuigen toeneemt en de Europese transportsector een markt voor innovaties krijgt. Over twee jaar moeten aanbestedende organisaties bij voertuiggerelateerde overheidsopdrachten aan vastgestelde minimumregels voldoen. Dit levert ook concurrentiekracht en groei op voor de transportsector.
Lees meer
Praktijkvoorbeelden innovatiegericht inkopen
Bron: PIANOo
Innoveren is nu een stuk gemakkelijker voor ondernemers in Overijssel. De provincie biedt bedrijven onder meer innovatieloketten en een speciaal actieprogramma om hun innovatieve aanpak te stimuleren.

Up-to-date technologie is onmisbaar voor de krijgsmacht. Van artificial intelligence tot virtual en augmented reality. Het Ministerie van Defensie zette daarom FRONT op: een team dat nieuwe technologieën van marktpartijen scout om militair toe te passen.
Overijssel Defensie
Leernetwerkdag 2: Hoe fix je klimaatneutraal en circulair inkopen?
Bron: PIANOo
Op donderdag 27 juni 2019 stonden de leernetwerken in het teken van interne organisatievraagstukken die spelen bij klimaatneutraal en circulair inkopen. Samen met MVO-manager Carola Wijdoogen werd de cruciale rol van inkoop in de duurzame transitie verkend. Vervolgens maakten deelnemers een verdiepingsslag bij één van de 10 leernetwerken.
Lees meer
Gunning aanvechten ontaardt in achterhoedegevecht
Bron: Cobouw
Je grijpt naast een mooie opdracht. Ten onrechte, toch? En staat met lege handen. Twee jaar na die miskende gunning probeert directeur Peter Remmits van de gebroeders Remmits alsnog zijn gelijk te halen bij de rechter. Het gaat om het principe, dit gevecht tegen de bierkaai. “Onvoorstelbaar dit.”
Lees meer
MVO Risico Checker maakt duurzaam aanbesteden eenvoudiger
Bron: MVO Nederland
Overheidsinkopers brengen de MVO-risico’s van hun aanbestedingen nu nog eenvoudiger in kaart. Dit doordat de MVO Risico Checker van MVO Nederland nu ook gekoppeld is aan de productcodes waarmee overheidsinkopers werken: de CPV-codes. De MVO Risico Checker geeft een snelle online risicoanalyse voor internationaal zakendoen. Door deze in te vullen zetten inkopers een belangrijke eerste stap op weg naar een duurzamere vorm van aanbesteden.
Lees meer
Rijksopdrachtgevers rekenen af met dodelijke ongevallen
Bron: Cobouw
Op bouwprojecten van het Rijk kwamen de afgelopen 3 jaar zeker 6 bouwvakkers om het leven. Grote bouwers en rijksopdrachtgevers beloven beterschap. Vanaf 2021 wordt veilig werken een vast criterium bij aanbestedingen. “Dit is een doorbraak.”
Lees meer
Uitspraken aanbestedingsrecht weken 27 en 28
Bron: IBR
In de weken 27 en 28 zijn er 6 uitspraken op het gebied van het aanbestedingsrecht gepubliceerd op rechtspraak.nl. Onderwerpen zijn onder meer uitleg bestek, economische machtspositie en tekort geschoten in begeleiding aanbesteding. De uitspraken worden kort besproken.
Week 27 Week 28
Alledaagse aanbesteding voor sanitaire supplies of juist niet?
Bron: Uitvoeringsorganisatie Bedrijfsvoering Rijk
De Rijksbrede categorie Schoonmaak is op het moment druk met een aanbesteding van sanitaire supplies. Ze doen deze Europese Aanbesteding samen met UBR HIS in een team vol experts. Dit bijzondere projectteam kiest voor een onorthodoxe aanpak. Hoe? Sarah Rose en Jeroen Vermetten vertellen er alles over.
Lees meer
Bijeenkomsten
Ontbijtsessie Innovatiecompetitie Circulaire viaducten & bruggen
Bent u een start-up, aannemer, ingenieur, dienstverlener of een andere duurzame pionier op gebied van circulair bouwen of circulaire infrastructuur? Kom dan op 15 augustus naar de ontbijtsessie Innovatiecompetitie Circulaire viaducten & bruggen.

                  
Lees meer
Internationale Sociale Voorwaarden Academie 2019-2020
In september 2019 start PIANOo voor het tweede jaar met een nieuwe Internationale Sociale Voorwaarden Academie (ISV-A). In 7 dagdelen worden deelnemers opgeleid in het toepassen van internationale sociale voorwaarden en due diligence op hun inkoop- en aanbestedingsprocessen.
 
Lees meer
Circulair Inkopen Academie 2019-2020
De Circulair Inkopen Academie (CIA) is een programma van circa 8 dagdelen dat deelnemers in 9 maanden opleidt om circulaire principes toe te passen op hun inkoop- en aanbestedingsprocessen. Na afronding van het programma hebben deelnemers concrete handvatten en eerste ervaringen, waarmee zij zelfstandig verder aan de slag kunnen.
                  
Lees meer
Roadshow CO2-Prestatieladder voor overheden
SKAO, PIANOo, Klimaatverbond Nederland, IPO, Unie van Waterschappen en VNG slaan de handen ineen en organiseren eenmalig 3 roadshows door Nederland over de CO2-Prestatieladder voor overheden. De Roadshows zijn gratis toegankelijk.
 
 
  
Lees meer
Volg ons
     t  in    
Contact
E-mail opties