PIANOo-alert nr. 369
11 februari 2021

Online lezen  |  Afmelden

 
De PIANOo-alert informeert u over nieuwe publicaties, jurisprudentie en bijeenkomsten van PIANOo. Daarnaast geeft deze nieuwsbrief een overzicht van wat er speelt in de media rond inkopen en aanbesteden.
 
Terugblik Maatschappelijk Verantwoord Inkopen Congres 2020
Bron: PIANOo
Op 8, 9 en 10 december 2020 vond het digitale Maatschappelijk Verantwoord Inkopen Congres plaats. Met 548 deelnemers stonden drie dagen congres in het teken van kennisdeling en inspiratie. Een volledige samenvatting vindt u in een digitaal magazine. Op de website van het MVI-congres bieden we u een uitgebreide terugblik van alle plenaire sessies en workshops.
Lees meer
Praktijkvoorbeeld: Rijksdienst voor Identiteitsgegevens ontwikkelt met blockchain
Bron: PIANOo
De Nederlandse overheid stimuleert steeds meer de ontwikkeling en inkoop van digitale innovaties. Dit zijn innovaties waarbij inzet van digitale technologie – zoals kunstmatige intelligentie, blockchain, en big data - een belangrijke drijfveer is. De Rijksdienst voor Identiteitsgegevens (RvIG) is betrokken bij een digitale innovatie: de ontwikkeling van zelf-soevereine identiteit. RvIG-onderzoeker André de Kok deelt zijn lessen en ervaringen in een praktijkvoorbeeld.
Lees meer
Dataset aanbestedingsdata 3e en 4e kwartaal 2020
Bron: TenderNed
 Ieder halfjaar publiceert PIANOo op TenderNed de gegevens uit het aankondigingenplatform als dataset, zodat u ze gemakkelijk kunt gebruiken voor analyses. De dataset van 2020 is nu beschikbaar. In het 3e en 4e kwartaal zijn in totaal 9.696 aankondigingen gepubliceerd ten opzichte van 9.129 in het 1ste en 2e kwartaal. De data over de 4 kwartalen van 2020 zijn samengevoegd en vormen nu het jaaroverzicht Dataset 2020.
Lees meer
Teruglezen: Webinar Financiering voertuigen Clean Vehicles Directive
Bron: PIANOo
In dit webinar op 13 januari 2021 lag de focus op de financiering van personenvoertuigen en lichte bedrijfsvoertuigen. Als aanbestedende dienst is het mogelijk om schone voertuigen zelf te financieren (on balance) en het afschrijvingsrisico te dragen of geheel ‘ontzorgd’ te worden via operationele lease (off balance). Terechte constatering is dat het niet rijden nog steeds de beste optie is en dat er ook alternatieve modaliteiten zijn, vooral op de korte afstand.
Lees meer
Zijn we rood of blauw? Hoe provincie en Boskalis hun team opbouwden
Bron: Cobouw
Het bouwteam en de manier waarop het project N241 A.C. De Graafweg is aanbesteed, is een primeur voor de provincie Noord-Holland en is best wennen voor iedereen, inclusief de bouwers van Boskalis. Wat het project uitzonderlijk maakt, vindt Bloemsma (projectmanager van de provincie), is dat er alles aan is gedaan om de samenwerking in het bouwteam van de partijen zo soepel mogelijk te maken.
Lees meer
Buyer groups een middel voor duurzame reorganisatie
Bron: Aanbestedingscafe
In 2020 zijn er 16 buyer groups duurzaamheid opgericht. “We willen met de buyer groups een gedragsverandering teweegbrengen”, stelt Floris den Boer, coördinator van de buyer groups vanuit PIANOo. AanbestedingsCafe.nl spreekt ook met : Maarten van Kesteren van het ministerie I&W en Monique Donker-Blacha, projectleider van de buyer group circulaire scholen.
Lees meer
Wijziging samenstelling Commissie van Aanbestedingsexperts en vacature
Bron: Commissie van aanbestedingsexperts
Per 1 januari 2021 is mr. Anne Fischer-Braams benoemd tot voorzitter van de Commissie van Aanbestedingsexperts (CvAE). Zij volgt hiermee prof. mr. Chris Jansen op, aan wie eervol ontslag is verleend als voorzitter van de CvAE. Door deze wijzigingen heeft de CvAE een vacature voor een lid, tevens vicevoorzitter. Op dit moment bevindt de CvAE zich in een overgangsperiode.
Lees meer
Actuele uitspraken weken 4 en 5
Bron: VdLC publishers/consultants BV
In de weken 4 en 5 zijn er 5 uitspraken op het gebied van het aanbestedingsrecht gepubliceerd op rechtspraak.nl. Onderwerpen zijn onder meer: aanbestedingsbeginselen ook bij verkoopprocedure stadhuis, (semi) open house versus gewoon aanbesteden en Hoge Raad over het begrip aanbestedende dienst, grensoverschrijdend belang en Grossmann. De uitspraken worden kort besproken.
Week 4   Week 5
Nationale Database Biobased Producten
Bron: Agro&Chemie
Inkopers van grote en kleine organisaties kunnen binnenkort gebruik maken van een onafhankelijke Nationale Database Biobased Producten. Die moet het gemakkelijker maken om maatschappelijk verantwoord in te kopen. De nieuwe database geeft antwoord op veel vragen van inkopers. Zoals wanneer is een product biobased, waar is het dan van gemaakt en welk aanbod is er in de specifieke inkoopcategorieën?
Lees meer
Sociaal opdrachtgeverschap als instrument voor inclusieve steden
Bron: Universiteit Utrecht
Kan een overheid bedrijven uitsluiten bij een aanbesteding, als blijkt dat het bedrijf in kwestie discrimineert? Bij welke soorten discriminatie mag je wel of niet uitsluiten? En kun je als opdrachtgever divers beleid stimuleren onder je contractanten, via de inkoopopdrachten die je verleent? Promovendus Tom Huisjes zoekt het uit voor de gemeente Amsterdam. Het onderzoek dient als basis voor een nieuwe Leidraad Sociaal Opdrachtgeverschap.
Lees meer
Bijeenkomsten
Brainstorm Specificatie voor duurzame circulaire scholen           
De buyer group Duurzame Circulaire Scholen wil op 16 februari 2021 met marktpartijen in gesprek hoe ze haar ambities in de praktijk realiseerbaar maakt. Bent u een aannemer, leverancier of een startup in de (scholen)bouw met slimme oplossingen? Denk dan mee met de buyer group over het aanscherpen van het ambitiekader, zodat het de markt straks ook echt in staat stelt om met goede oplossingen te komen.
 
 
 
Lees meer
Webinar Buyer Group biobased bouwmaterialen
 
Wilt u met uw organisatie of bedrijf biobased bouwoplossingen toepassen of uitvragen? Dit webinar op 18 februari 2021 gaat in op de buyer group biobased bouwmaterialen en hoe die hierbij ondersteunt. De buyer group wil met concrete projecten de markt van biobased bouwmaterialen vergroten. Samen met opdrachtgevers en inkopers wordt een krachtige visie en strategie op inkoopprocessen ontwikkeld.
 
        
         
Lees meer
Volg ons
     t  in    
Contact
E-mail opties