PIANOo-alert nr. 314
3 januari 2019

Online lezen  |  Afmelden

De PIANOo-alert informeert u over nieuwe publicaties, jurisprudentie en bijeenkomsten van PIANOo. Daarnaast geeft deze nieuwsbrief een overzicht van wat er speelt in de media rond inkopen en aanbesteden.
 
                    
Leernetwerk Circulaire ICT: de innovatie zit bij de marktpartijen
Bron: PIANOo
ICT heeft op het gebied van maatschappelijk verantwoord inkopen behoefte aan een grote sprong voorwaarts. Intensiever contact en een betere samenwerking met de markt is daarvoor de beste optie, is de belangrijkste conclusie van de leernetwerkbijeenkomst ICT van 28 november 2018. Want daar zit de innovatiekracht.
Lees meer
Circular Awards 2019
Bron: Week van de circulaire economie  
Nederland Circulair! en het Rijksbrede Programma Circulaire Economie organiseren de Circular Awards 2019. Een zoektocht naar de meest iconische circulaire projecten, producten, ondernemingen en publieke instellingen die tot de verbeelding spreken en laten zien wat een circulaire economie kan betekenen voor Nederland. Wie ontvangt een Circular Award 2019?
Lees meer
Handreiking: Innovaties inkopen in de bouw en grond-, weg- en waterbouw (gww)
Bron: PIANOo
De PIANOo vakgroep GWW en Bouw heeft een handreiking voor het inkopen van innovatieve oplossingen in de bouw en gww opgesteld. De handreiking bevat 6 casussen met oplossingsrichtingen opgesteld. De vakgroep wil met deze publicatie aanbestedende diensten ondersteunen met het opstellen van hun inkoopstrategieën voor innovatie en het inrichten van de bijbehorende inkoopprocessen. De beschreven casussen zijn ook toepasbaar buiten de bouw en gww.
Lees meer
Kamer stemt voor verplichte samenwerking sociaal domein
Bron: Gemeente.nu  
Gemeenten moeten blijven samenwerken bij de uitvoering van de Jeugdwet en de Wmo. De Tweede Kamer heeft dinsdag ingestemd met een wetsvoorstel daartoe van minister De Jonge van Volksgezondheid. Het wetsvoorstel werd met algemene stemmen aangenomen.
Lees meer
Verdonk en Leisink gaan regeldruk Wmo en jeugdzorg aanpakken
Bron: Gemeente.nu  
Voormalig politica Rita Verdonk en voormalig wethouder Martijn Leisink gaan de komende tijd aan de slag als speciaal adviseur om de regeldruk in de Wmo en de jeugdzorg aan te pakken. Dat heeft minister De Jonge van Volksgezondheid afgesproken met gemeenten en zorgprofessionals. 
Lees meer
Stand van zaken overheid implementatie banenafspraak arbeidsbeperkten
Bron: Rijksoverheid  
Minister Ollongren van Binnenlandse Zaken en Koninkrijksrelaties heeft de Kamer geinformeerd over de inzet van mensen met een arbeidsbeperking bij de Rijksoverheid en de acties om die te versnellen. In de kamerbief gaat zij tevens in de op de acties die de werkgevers uit de verschillende overheidssectoren hebben genomen naar aanleiding van het Eindrapport onderzoek banenafspraak knelpunten en mogelijkheden overheidssector.   
Lees meer
Praktijkvoorbeeld sociaal domein: Jeugd krijgt straks sneller de juiste hulp op de juiste plek
Bron: PIANOo
In de regio Flevoland is steeds meer vraag naar jeugdhulp met verblijf. De gemeente Almere, inkoper namens die regio, deed samen met de zorgaanbieders onderzoek naar dit type ondersteuning en concludeerde dat het anders moet. "De zorg sluit vaak onvoldoende aan bij wat goed is voor de ontwikkeling van de jeugdigen", zegt inkoopadviseur Edgar Smit. "Het is dikwijls niet passend en te ver van hun gezin." De gemeente vond een oplossing: één leverancier en een nieuw bekostigingsmodel.
Lees meer
Praktijkvoorbeeld: Er bleek meer innovatie mogelijk dan we dachten
Bron: PIANOo
Het Nederlandse wegverkeer wordt drukker en drukker. Voor de optimale doorstroming en veiligheid van dit verkeer gebruikt Rijkswaterstaat geavanceerde ICT-systemen. Enkele jaren geleden startte ze 2 aanbestedingsprogramma’s om een nieuw, toekomstbestendig systeem te vinden. ‘Voor alle betrokken partijen leverde dit winst op.’
Lees meer
Actuele uitspraken Aanbestedingsrecht week 51
Bron: IBR  
In de afgelopen week zijn er 3 uitspraken op het gebied van het aanbestedingsrecht gepubliceerd op rechtspraak.nl. De uitspraken worden hieronder kort besproken.
Lees meer
Waarom ligt drempelbedrag voor aanbestedingen niet op 9 miljoen?
Bron: PIANOo
Elke twee jaar wordt het Europese drempelbedrag vastgesteld voor aanbestedingen. Sinds 1996 schommelt het bedrag voor werken rond de 5 miljoen euro of een equivalent hiervan in guldens. Was de drempel bij elke herziening gecorrigeerd naar de bouwkosten in de gww, de inputprijsindex, dan had deze nu op ruim 9 miljoen euro gelegen. Doordat de drempels niet geïndexeerd worden, moeten overheden steeds kleinere werken Europees aanbesteden.
Lees meer
Radicale aanbesteding specialistische jeugdhulp 
Bron: Binnenlands Bestuur  
De gemeente Utrecht wil de specialistische jeugdhulp naar de buurtteams halen door middel van een aanbesteding. Hoewel het voornemen om de specialistische jeugdhulp naar voren te halen er in meerdere gemeenten is, is de keuze om dat met een aanbesteding te doen radicaal volgens Rutger Hageraats, directeur transformatie bij het Nederlands Jeugdinstituut.
Lees meer
Wie is meest MKB-vriendelijke aanbesteder in infra: Almere, Den Haag of Raalte?
Bron: PIANOo
Wie let bij het aanbesteden van bouwopdrachten het meest op mkb-ers? Almere, Den Haag en Raalte zijn genomineerd voor de MKB INFRA AanbestedingsAward, de prijs voor de meest mkb-vriendelijke opdrachtgever in de infrasector. De winnaar wordt op 17 januari 2019 bekend gemaakt tijdens InfraTech.
Lees meer
Provincie en gemeente gaan waterstofauto's in Nederland verdubbelen
Bron: Gemeente Arnhem  
De gemeente Arnhem en de provincie Gelderland willen het aantal waterstofauto's in Nederland meer dan verdubbelen. Op dit moment rijden er ongeveer 60 waterstofauto's in Nederland. Een speciale aanbesteding moet ervoor zorgen dat er de komende periode tachtig waterstofauto's bijkomen. Daarvoor hebben beide partijen in totaal bijna 1 miljoen euro beschikbaar. De bedoeling is dat de eerste waterstofauto's via deze aanbesteding in 2019 rondrijden.
Lees meer
Bijeenkomsten
Webinar e-factureren voor alle aanbestedende diensten 
Op 8 januari 2019 is de webinar e-factureren voor aanbestedingsplichtige organisaties. Tijdens het webinar wordt onder andere ingegaan op de geldende wetgeving, via welke kanalen en conform welke standaard u e-facturen kunt ontvangen, ICT overwegingen en de financiële processen. Ook de relatie van e-factureren met inkoop komt voorbij.

                    
Lees meer
Leergang Zero Emissie Inkopen
Op 17 januari 2019 start de Leergang Zero Emissie Inkopen. Waar moet een gemeente beginnen? Welke goederenstromen hebben impact op de CO2 -uitstoot? Hoe zou u als gemeente de betrokken leveranciers kunnen bewegen om slimmer en schoner te gaan bezorgen? Welke logistieke modellen zijn er mogelijk en hoe vertaalt u duurzaamheidsdoelen in een inkoopstrategie.   
Lees meer
InfraTech 2019: Workshop Innovatiepartnerschappen 
Op 18 januari 2019 organiseert PIANOo samen met CROW en Rijkswaterstaat tijdens Infratech2019 een workshop over innovatiepartnerschappen in de praktijk. In deze workshop brengen we praktijkervaringen en vragen van geïnteresseerden over het innovatiepartnerschap bij elkaar.

     
 

 
                   
Lees meer
Meten aan Maatschappelijk Verantwoord Inkopen
Veel gemeenten, provincies en overheden maken werk van Maatschappelijk Verantwoord Inkopen (MVI). Er zijn vele vormen, allemaal onder dezelfde noemer. Maar hoe staat het daar nu mee in de eigen organisatie? De Rijksoverheid heeft samen met andere overheden de MVI zelfevaluatie tool (MVI ZET) ontwikkeld om op een laagdrempeli>ge eenduidige manier te meten aan MVI. In januari 2019 organiseert de Rijksoverheid 3 bijeenkomsten over de tool.     
Lees meer
Volg ons
     t  in    
Contact
E-mail opties