Thema-update e-factureren nr. 14

mei 2019

Online lezen
  |  Afmelden
Periodiek houdt het PIANOo programmabureau e-factureren u via deze thema-update op de hoogte van de belangrijkste ontwikkelingen op het gebied van e-factureren voor aanbestedingsplichtige organisaties. Daar horen de decentrale overheden bij, maar ook gemeenschappelijke regelingen en veel organisaties in bijvoorbeeld het onderwijs, het sociaal domein en andere publiekrechtelijke instellingen. De thema-update e-factureren is bedoeld voor iedereen die zich bij deze organisaties bezig houdt met e-factureren. Bijvoorbeeld binnen de afdelingen Financiële Administratie, ICT of Inkoop.

In deze update:

Trend implementatiemonitor: laatste overheden stappen over op e-factureren
In de berichtgeving rond 18 april werd al gemeld dat een klein deel van de medeoverheden niet aan de verplichting per die datum zou kunnen voldoen. Om praktische redenen hadden zij iets uitloop nodig in hun implementatieproces. Men gaf aan te verwachten vóór de zomer alsnog gereed te zijn. Die trend is inmiddels zichtbaar in de statistieken die PIANOo bijhoudt. Sinds 18 april hebben zich al weer meer dan 10 medeoverheden gereed gemeld. De landkaart van Nederland geeft het totaaloverzicht van de status van de medeoverheden.
Lees meer
Universiteit Leiden gereed met implementatie e-factureren
Ook het onderwijs is als aanbestedingsplichtige sector wettelijk verplicht om e-facturen te kunnen ontvangen en verwerken. De Universiteit Leiden was er eind 2018 op tijd bij om de e-facturatie implementatie in te richten. Technisch was men in april 2019 gereed en inmiddels worden de eerste e-facturen ontvangen. PIANOo sprak met Aaron Westerveld, functioneel beheerder bij de Universiteit, over zijn ervaringen en de vragen die gedurende het implementatietraject naar voren kwamen. De antwoorden daarop kunnen ook voor andere aanbestedingsplichtige organisaties waardevol zijn.
Lees meer
Webinar Special e-factureren voor het onderwijs op 17 juni
Het onderwijs is naast de decentrale overheden een van de grootste sectoren binnen de aanbestedingsplichtige organisaties. Ook onderwijsinstellingen moeten aan de wettelijke verplichting voldoen om e-facturen te kunnen ontvangen en verwerken.
Dit webinar is voor alle niveaus binnen het onderwijs en geldt voor alle schooltypen. Het webinar volgt in grote lijnen de opzet van die voor aanbestedingsplichtige organisaties. Daarnaast zijn er specifieke aandachtspunten. Ook de interactie tussen deelnemers uit de onderwijssector en PIANOo tijdens het webinar kan extra toegevoegde waarde bieden. De datum is 17 juni, gestart wordt om 10.00 uur en de duur is circa 1 uur. Deelname is kosteloos.
Aanmelden
Verzendregister biedt overzicht e-facturerende toeleveranciers
Als onderdeel van het onboarding project dat
PIANOo met subsidie vanuit de EU (Connecting Europe Facility, CEF) heeft geïnitieerd, is onlangs door de stichting Simplerinvoicing de Sender Directory gelanceerd. Dit register biedt een overzicht van toeleveranciers die in staat zijn om e-facturen te verzenden via het Simplerinvoicing netwerk. Het register kan bijvoorbeeld handig zijn bij het selecteren van toeleveranciers die u wilt ‘onboarden’. Dat is het informeren en stimuleren van toeleveranciers om e-facturen aan u te gaan zenden. Het verzendregister is in opbouw en telt momenteel nog een beperkt aantal bedrijven. Verwacht wordt dat dit aantal vanaf nu toeneemt, hopelijk doordat ICT dienstverleners en acces points de gegevens van bedrijven uit hun portefeuille gaan vermelden. Toeleveranciers worden ook zelf opgeroepen zich bij hun providers te melden voor weergave in het register. Het vergroot de zichtbaarheid en daarmee de mogelijkheid om naar meer (overheids)klanten e-facturen te kunnen sturen.
Lees meer
Overijssel combineert e-facturatie met procesoptimalisatie
De meeste medeoverheden starten hun e-facturatie implementatie vanuit een ICT-invalshoek. Het ‘technisch gereed zijn’ is weliswaar een eerste randvoorwaarde, maar geen eindpunt om de voordelen van e-factureren te kunnen benutten. De provincie Overijssel deed het daarom anders. Eind 2017 werd eerst een deel van het ‘purchase to pay proces’ gestroomlijnd. Daar maakte de implementatie van e-factureren feitelijk deel van uit. Het waren dus gecombineerd opgezette trajecten. In dit artikel vertellen Marianna Pothof, Functioneel beheerder SAP en Herman van der Haven, Controller – beiden werkzaam bij de provincie Overijssel – over hun aanpak en uitdagingen.
Lees meer
PIANOo programmabureau e-factureren stopt per 1 juli 2019
Sinds begin 2016 is het PIANOo programmabureau e-factureren actief om aanbestedingsplichtige organisaties te ondersteunen bij de implementatie van e-factureren. Nu de datum van de wettelijke verplichting is gepasseerd, is die ondersteuning in principe niet meer noodzakelijk. Per 1 juli houdt het programmabureau dan ook op te bestaan. Tot dat moment zijn we nog gewoon bereikbaar voor vragen. Ook ontvangen we nog graag uw eventuele laatste informatie over uw implementatie. De implementatiemonitor krijgt op basis daarvan tot 1 juli nog updates.
Na 1 juli blijft de e-facturatie content op de PIANOo website beschikbaar, maar wordt niet meer onderhouden. Voor vragen over e-factureren wordt vanaf dat moment verwezen naar het Kenniscentrum e-factureren bij RVO.
Meer informatie over de beëindiging van de activiteiten van het programmabureau volgt  in de thema-update die eind juni verschijnt.
Algemeen webinar over het ontvangen van e-facturen voor aanbestedingsplichtige organisaties 20 mei
Wegens het succes van de eerdere webinars, organiseert PIANOo nog één algemene webinar voor aanbestedingsplichtige organisaties die aan de wettelijke e-facturatie verplichting moeten voldoen. Het webinar is met name interessant voor managers en medewerkers van afdelingen financiële Administratie, Inkoop en ICT. De datum is 20 mei, gestart wordt om 10.00 uur en de duur is circa 1 uur. Deelname is kosteloos.
Tijdens dit webinar gaan we onder andere in op de geldende Europese regelgeving en Nederlandse wetgeving. Ook komt aan de orde via welke kanalen en conform welke standaard u e-facturen kunt ontvangen. We nemen u mee in de ICT overwegingen en geven inzicht in hoe de financiële processen veranderen. Ook de relatie van e-factureren met inkoop komt voorbij. Tenslotte geven we u handvatten om uw toeleveranciers te stimuleren e-facturen aan u te sturen. Klik om in te schrijven op onderstaande link.
Aanmelden
Webinar voor uw toeleveranciers over het verzenden van e-facturen 4 juni
RVO/PIANOo organiseert op 4 juni nog één webinar voor het mkb en zzp-ers over het verzenden van e-facturen naar (semi-)overheidsklanten. Gestart wordt om 10.00 uur en de duur is circa 1 uur. Deelname is kosteloos.
Dit webinar is feitelijk een verdiepingsslag ten opzichte van onze beknopte animatievideo. Het webinar is interessant voor diegenen in het bedrijfsleven die zich bezig houden met het opstellen en afhandelen van facturen. Dat kunnen zzp-ers zijn, maar ook het MKB en medewerkers en managers Financiën, ICT en accountmanagers zullen zich aangesproken voelen. We gaan in op wat e-factureren is, de voordelen voor ontvangende en verzendende organisaties, de kanalen via welke u e-facturen kunt versturen en hoe u kunt overstappen op e-factureren. Natuurlijk is het webinar interactief en kunt u vragen tijdens of na de sessie aan RVO/PIANOo stellen. Er zijn geen kosten aan deelname verbonden. PIANOo adviseert ontvangende partijen (decentrale overheden e.d.) hun toeleveranciers te wijzen op dit webinar.
Aanmelden
U ontvangt deze thema-update omdat wij uw mailadres hebben geregistreerd tijdens een bijeenkomst of een ander (in)direct contact. Wilt u de volgende thema-updates niet ontvangen? Schrijft u zich dan uit via de link onderaan deze e-mail. Heeft u geïnteresseerde collega’s? Zij kunnen zich online aanmelden.
Volg ons
     t  in    
Contact
E-mail opties