TenderNed
februari 2021
Online lezen  |  Afmelden
In deze nieuwsbrief vindt u informatie over TenderNed en aanbesteden. Afhankelijk van uw instellingen krijgt u berichten voor ondernemers, aanbestedende diensten, of allebei. U kunt zelf uw voorkeuren wijzigen.
Sterke toename aantal ondernemers in TenderNed
In 2020 hebben 6377 ondernemingen zich geregistreerd op TenderNed. Dat is 40% meer dan het gemiddelde aantal nieuwe registraties over 2018-19 (4537 nieuwe ondernemingen).
Lees meer
Dataset 2020 beschikbaar
Deze dataset bevat de gepubliceerde data uit alle aankondigingen van 2020. Hiermee kunt u analyses maken van bijvoorbeeld het aantal aanbestedingen per aanbestedende dienst, welk soort procedure het meest gebruikt wordt, of aan welke ondernemingen de opdracht gegund is.
Dataset downloaden
Ondernemers
UEA-module invullen namens meerdere ondernemingen
Als u namens meerdere ondernemingen inschrijft dan moet u ook meerdere Uniform Europees Aanbestedingsdocumenten (UEA’s) invullen. Dat kan in TenderNed via de UEA-module niet in één keer. De deelnemende ondernemingen vullen een-voor-een de module in. De UEA van de laatste onderneming wordt automatisch bewaard, de overige UEA’s moet u als pdf toevoegen op het tabblad Overige documenten.
Bekijk het stappenplan UEA invullen
Veel gevraagd aan de Servicedesk
“Hoe zit het met eHerkenning en TenderNed?”

We krijgen regelmatig vragen over eHerkenning. U vindt de antwoorden in de handleidingen over eHerkenning:
Problemen met eHerkenning oplossen
Heeft u problemen met inloggen met eHerkenning? Dan kan dat verschillende oorzaken hebben. We hebben een aantal veel voorkomende foutmeldingen bij elkaar gezet. En belangrijker: wat u kunt doen om het op te lossen.
Lees meer
De tip van
"Bepaal uw concurrentiepositie”
Henk Timmer, eigenaar Aanbestedingszaken.nl
Als u een goede inschatting kunt maken van uw concurrentiepositie, dan kan dat helpen bij het successen behalen bij aanbestedingen. Uit de datasets die TenderNed elk half jaar publiceert kunt u hiervoor veel informatie halen. Op basis van relevante CPV-codes kunt u bijvoorbeeld achterhalen welke aanbestedingen er al in uw branche zijn geweest. Van de aanbestedingen in uw marktgebied kunt u vaststellen hoeveel inschrijvers er zijn en wie de zittende leverancier is. Dit kan u helpen bij het bepalen of u deelneemt of niet.
Bekijk meer tips
Aanbestedende diensten
Wijzigingen bij publicatie op TED en TenderNed
Vanaf medio april verschijnen aankondigingen niet meer direct op TenderNed. Op grond van de Europese richtlijnen moet een aankondiging namelijk eerst op TED gepubliceerd worden, voordat deze op TenderNed zichtbaar wordt. 

TenderNed moet maximaal 48 uur wachten voordat er gepubliceerd mag worden. Omdat TED heeft aangegeven publicaties niet binnen die 48 uur te kunnen verwerken, is een aankondiging dus (na 48 uur), toch eerst zichtbaar op TenderNed.

Dit geldt voor de meeste typen aankondigingen met uitzondering van de Rectificatie en de Vroegtijdige beëindiging, deze worden wel direct gepubliceerd. PIANOo adviseert om uw planningen hierop aan te passen.
Lees meer
Herontwerp en andere verbeteringen TenderNed
De modernisering van de applicatie gaat voorspoedig. We hebben inmiddels ruim 200 van de 255 schermen voor aanbestedende diensten gedaan. We verwachten het redesign in de zomer af te ronden. Daarnaast blijven we grote en kleinere verbeteringen doorvoeren. Hierbij nemen we de wensen van onze gebruikers als uitgangspunt. De komende maanden volgen er nog meer verbeteringen.
Bekijk recente verbeteringen
De tip van
“Vergeet niet de gemaakte wijzigingen kenbaar te maken”
Kai Jansen, Medewerker Uitgebreide Vraagbeantwoording Servicedesk TenderNed
Bij onze Servicedesk krijgen we regelmatig vragen van ondernemers over wijzigingen door inkopers, die niet te vinden zijn op hun dashboard. Ook krijgen we dit vaak van de inkopers zelf te horen. Zij hebben dit dan weer van de ondernemers gehoord. De inkoper is dan vergeten de wijziging kenbaar te maken. Wanneer u iets wijzigt, wordt in het overzicht met uw taken een nieuwe taak actief. Als u deze taak niet uitvoert, dan wordt het dashboard van de ondernemers niet bijgewerkt en is de wijziging dus niet doorgevoerd en niet zichtbaar.
Bekijk meer tips
Aanbestedingsnieuws van PIANOo
Blijf op de hoogte van alles dat speelt rondom aanbesteden.
Bekijk meer aanbestedingsnieuws
Volg ons
     t  in    
Contact
E-mail opties