PIANOo-alert nr. 370
25 februari 2021

Online lezen  |  Afmelden

 
De PIANOo-alert informeert u over nieuwe publicaties, jurisprudentie en bijeenkomsten van PIANOo. Daarnaast geeft deze nieuwsbrief een overzicht van wat er speelt in de media rond inkopen en aanbesteden.
 
PIANOo.nl is vernieuwd
Bron: PIANOo
Vaste bezoekers van PIANOo.nl zal het meteen opvallen: PIANOo.nl is vernieuwd. De site heeft een nieuw design: meer kleur, beeld en een andere indeling van pagina’s. De inhoud en structuur zijn grotendeels gelijk. PIANOo.nl telt inmiddels ruim 1.000 pagina’s aan informatie over inkoop en aanbesteden in de publieke sector. Het nieuwe ontwerp is vooraf getest in een selecte, gemêleerde groep gebruikers.
Lees meer
Terugkijken: Clean Vehicles Directive aan de slag met laadinfrastructuur
Bron: PIANOo
Wat ligt er in het verschiet op het gebied van laadinfrastructuur? Hoe start je als organisatie met het aanleggen van laadinfrastructuur? Robert van den Hoed (eTransition) presenteerde de Startgids voor bedrijven met onder andere een stappenplan voor laadinfrastructuur op het eigen terrein van de organisatie. We keken naar 2 praktijkvoorbeelden over de laadinfrastructuur-strategieën van de gemeente Rotterdam en Stedin.
Lees meer
Wijziging bij publicatie op TED en TenderNed
Bron: PIANOo
Vanaf medio april 2021 verschijnen aankondigingen niet meer direct op TenderNed, maar maximaal 48 uur na verzending aan Tender Electronic Daily (TED). PIANOo adviseert aanbestedende diensten hun planningen hierop aan te passen. Houd voor het bepalen van de minimale inschrijftermijn de datum van publicatie (48 uur na verzending) op TenderNed aan, in plaats van de verzenddatum.
Lees meer
Terugkijken: Binnen 8 stappen starten met circulair inkopen
Bron: PIANOo
Meters maken in de circulaire economie? Door inkoop kunt u veel impact maken op succesfactoren als ketensamenwerking, transparantie en innovatie. In de Week van de circulaire economie heeft PIANOo samen met Rijkswaterstaat en MVO Nederland een webinar gegeven over hoe u in 8 stappen kunt beginnen met circulair inkopen. Tips om u als inkoper, contractmanager of duurzaamheidscoördinator op weg te helpen.
Lees meer
Miljoenenaanbesteding door de GGD van test- en vaccinatielijnen rammelt
Bron: Trouw
De landelijke gezondheidsdienst GGD GHOR heeft de coronatestlijn – waar medewerkers testafspraken inplannen en negatieve testuitslagen doorbellen – en de vaccinatielijn voor het regelen van prikafspraken volledig uitbesteed aan het internationaal opererende callcenter Teleperformance. De aanbestedingsdocumenten zijn slecht onderbouwd. Sommige documenten ontbreken zelfs. In beide gevallen gaat het om een onderhandse aanbesteding.
Lees meer
Aanbesteden vraagt om inhoud
Bron: Bouwend Nederland
Tweefase-contracten, bouwteams, aanbesteden op ambitie, SBIR’s en innovatiepartnerschappen. Publieke opdrachtgevers in Nederland kregen de afgelopen jaren nieuwe instrumenten om de samenwerking met de markt vorm te geven. Maar zonder inhoudelijke verdieping en concretisering van de vraagstukken die we moeten oplossen, zijn deze instrumenten waardeloos, stelt Floris den Boer, senior adviseur bij PIANOo in het Magazine Aanbesteden, de techniek van het doorbouwen.
Lees meer
Actuele uitspraken weken 6 en 7
Bron: VdLC publishers/consultants BV
In de weken 6 en 7 zijn er 7 uitspraken op het gebied van het aanbestedingsrecht gepubliceerd op rechtspraak.nl. Onderwerpen zijn onder meer: Bezwaar komt te laat, geen verstoring level playing field, geen heldere en gestructureerde presentatie, geen gerede twijfel en gelijkheidsbeginsel prevaleert boven vertrouwensbeginsel. De uitspraken worden kort besproken.
Week 6 Week 7
Uitwerking maatregelenpakket verbetering rechtsbescherming bij aanbesteden
Bron: Rijksoverheid
De ministerraad is akkoord met het voorstel om de rechtsbescherming van ondernemers bij aanbesteden te verbeteren. Elke aanbestedende dienst krijgt een (verplichte) klachtenregeling, er komen duidelijke termijnen voor het indienen van een klacht. Ondernemers kunnen zo fouten in een aanbestedingsprocedure beter aankaarten. Er komen uitgebreidere en duidelijke motivaties voor beslissingen en extra mogelijkheden voor ondernemers in hoger beroepzaken.
Lees meer
Provincie Noord-Holland wil 1 economie: een circulaire economie
Bron: Provincie Noord-Holland
Om de Noord-Hollandse economie volledig circulair te krijgen, wil de provincie af van het onderscheid tussen economie en circulaire economie. Om dat te bereiken moet de lopende transitie worden versneld. In de provincie én in de eigen bedrijfsvoering. De provincie Noord-Holland intensiveert de komende 5 jaar het stimuleren en opschalen van circulair ondernemen én het circulair maken van grondstofketens.
Lees meer
Nieuwe adviezen Commissie van Aanbestedingsexperts
Bron: Commissie van Aanbestedingsexperts
De Commissie van Aanbestedingsexperts heeft 2 nieuwe adviezen gepubliceerd op haar website. De klachten hebben betrekking op de volgende onderwerpen: Rapid Circular Contracting methode bij een gezamenlijke Europese openbare procedure voor de levering van warme en koude dranken en onvoldoende motivering van het samenvoegen en het niet verder opdelen in percelen van opdrachten voor tolkendiensten.
Lees meer
Volg ons
     t  in    
Contact
E-mail opties