PIANOo-alert nr. 374
22 april 2021

Online lezen  |  Afmelden

De PIANOo-alert informeert u over nieuwe publicaties, jurisprudentie en bijeenkomsten van PIANOo. Daarnaast geeft deze nieuwsbrief een overzicht van wat er speelt in de media rond inkopen en aanbesteden.
 
Opdrachtgevers bundelen krachten voor circulaire nieuwbouwwoningen
Bron: PIANOo
De uitdagingen voor de woningbouw zijn groot. Het juiste aanbod van woningen blijft achter bij de vraag en de duurzaamheidsambities zijn hoog. Vorig jaar is RVO in samenwerking met PIANOo en Rijkswaterstaat verschillende buyer groups gestart. Een van deze buyer groups richt zich specifiek op circulaire nieuwbouwwoningen. Een viertal opdrachtgevers is enthousiast over het initiatief en heeft zich aangesloten.
Lees meer
Overheid vraagt uw mening over regeling voor meer schone wegvoertuigen
Bron: PIANOo
Het ministerie van Infrastructuur en Waterstaat bereidt een regeling voor om schone en energiezuinige wegvoertuigen te bevorderen. Zij vraagt hierover uw mening. De consultatie is open tot 12 mei 2021. De regeling is opgesteld volgens de Europese Richtlijn Schone Voertuigen (Clean Vehicles Directive) en treedt op 2 augustus 2021 in werking.
Lees meer
CO2-uitstoot levenscyclus polymeren in kaart
Bron: PIANOo
Steeds meer waterschappen gaan aan de slag met het verduurzamen van de inkoop van polymeren. Door CO2-uitstoot bij werkprocessen te verminderen en zo bij te dragen aan de klimaatdoelstellingen van Nederland. Belangrijk onderdeel is de CE TenderTool, die de CO2-uitstoot gedurende de hele levenscyclus in kaart brengt, zodat de inkoper deze kan waarderen in de aanbesteding.
Lees meer
Bouwen met reststromen uit de landbouw, tuinbouw en natuur
Bron: PIANOo
Tijdens de InnovatieExpo 2021 op 8 april 2021 lanceerde secretaris-generaal Jan-Kees Goet van het ministerie van Landbouw, Natuur en Voedselkwaliteit officieel de Buyer group Biobased bouwmaterialen. Deze buyer group gaat aan de slag om een markt te creëren voor bouwmaterialen van hoogwaardige restproducten.
Lees meer
Meld u aan: begeleiding en financiering voor innovatiecompetities
Bron: PIANOo
Het ministerie van Economische Zaken en Klimaat (EZK) stelt 1,5 miljoen euro beschikbaar aan (semi-) publieke opdrachtgevers om innovatieve producten of diensten te laten ontwikkelen die bijdragen aan maatschappelijk vraagstukken. Indienen van voorstellen kan van 17 tot en met 31 mei 2021.
Lees meer
Coronatestbedrijven vangen bot bij de rechter
Bron: Het Financiële Dagblad
De groep commerciële testbedrijven die een kort geding hebben aangespannen tegen de Nederlandse staat en de Stichting Open Nederland (SON) zijn door de rechter in het ongelijk gesteld. De uitspraak werd vrijdagochtend bekendgemaakt. Een onderbouwing van de uitspraak volgt later, uiterlijk 29 april 2021.
Lees meer
Nieuw: Inspiratieboek Woningbouw in hout
Bron: De Circulaire Bouweconomie
Woningbouw in hout is helemaal van deze tijd: mooi, biobased en duurzaam. Bovendien draagt houtbouw bij aan onze klimaatdoelen en is het een van de nieuwe fundamenten van de circulaire bouweconomie. Het Inspiratieboek Woningbouw in hout presenteert 18 voorbeeldprojecten in de (sociale) woningbouw. Met prachtige beelden en enthousiaste, eerlijke ervaringen van de betrokken woningcorporaties, architecten en bouwers.
Lees meer  
Actuele uitspraken weken 14 en 15
In week 12 en week 13 zijn er 7 uitspraken op het gebied van het aanbestedingsrecht gepubliceerd op rechtspraak.nl. Onderwerpen zijn: Klanttevredenheid niet irreëel, meerdere beoordelingsteams en wijziging subgunningscriteria, geen gerede twijfel, tweede levenscyclus over 60 jaar niet voldoende aangetoond en corrigerende maatregelen bij facultatieve uitsluitingsgrond. De uitspraken worden kort besproken.
Week 14 Week 15
Nieuwe adviezen Commissie van Aanbestedingsexperts
Bron: Commissie van Aanbestedingsexperts
De Commissie van Aanbestedingsexperts heeft 3 nieuwe adviezen gepubliceerd op haar website. De klachten betreffen de volgende onderwerpen: Ongeoorloofde eis bewezen samenwerking verschillende disciplines in één referentieproject en ongebruikelijke aansprakelijkheidsvoorwaarde en beperking ervaring duurzaamheidsmeetsystemen in kader selectie.
Lees meer
Uitstel wijziging bij publicatie op TED en TenderNed
Bron: TenderNed
TenderNed meldde in februari 2021 dat vanaf midden april 2021 aankondigingen niet meer direct op TenderNed verschijnen. Besloten is deze wijziging uit te stellen tot midden mei. Hierdoor hebben andere aanbestedingsplatforms (Tsenders) de tijd om grondig te testen. Ook bleek TED over onvoldoende testcapaciteit te beschikken, waardoor er vertraging is opgelopen.
Lees meer
Bijeenkomsten
Noteer 3 juni alvast: PIANOo-congres 2021
Inkopen doe je niet alleen. Al 15 jaar is het PIANOo-congres hét inkoopevenement van en voor de publieke sector. De plek om collega‚Äôs te ontmoeten. Dit jaar doen we dat op 3 juni 2021 voor het eerst online. We werken aan een programma dat bol zal staan van inspirerende sprekers en praktijkcases. Noteer de datum alvast in uw agenda!
Lees meer
Bekijk de volledige agenda
Wilt u uw kennis over aanbesteden up-to-date houden en uw competenties verder ontwikkelen? In onze agenda staan cursussen, opleidingen, webinars en congressen die u hierbij helpen. Hier vindt u ook bijeenkomsten van anderen dan PIANOo.
Lees meer
Volg ons
     t  in    
Contact
E-mail opties