‌ ‌ ‌ ‌ ‌ ‌ ‌ ‌ ‌ ‌ ‌ ‌ ‌  ‌ ‌ ‌ ‌ ‌ ‌ ‌ ‌ ‌ ‌ ‌ ‌ ‌  ‌ ‌ ‌ ‌ ‌ ‌ ‌ ‌ ‌ ‌ ‌ ‌ ‌  ‌ ‌ ‌ ‌ ‌ ‌ ‌ ‌ ‌ ‌ ‌ ‌ ‌  ‌ ‌ ‌ ‌ ‌ ‌ ‌ ‌ ‌ ‌ ‌ ‌ ‌  ‌ ‌ ‌ ‌ ‌ ‌ ‌ ‌ ‌ ‌ ‌ ‌ ‌  ‌ ‌ ‌ ‌ ‌ ‌ ‌ ‌ ‌ ‌ ‌ ‌ ‌  ‌ ‌ ‌ ‌ ‌ ‌ ‌ ‌ ‌ ‌ ‌ ‌ ‌  ‌ ‌ ‌ ‌ ‌ ‌ ‌ ‌ ‌ ‌ ‌ ‌ ‌  ‌ ‌ ‌ ‌ ‌ ‌ ‌ ‌ ‌ ‌ ‌ ‌ ‌  ‌ ‌ ‌ ‌ ‌ ‌ ‌ ‌ ‌ ‌ ‌ ‌ ‌  ‌ ‌ ‌ ‌ ‌ ‌ ‌ ‌ ‌ ‌ ‌ ‌ ‌

Thema-update Duurzame mobiliteit

november 2022

Online lezen
  |  Afmelden
 

Praktijkvoorbeeld
Inkoop duurzame mobiliteit: Midwaste koopt tientallen schone voertuigen in
Per 2 augustus 2021 geldt de Regeling bevordering schone wegvoertuigen. Deze regeling verplicht aanbestedende diensten om bij de inkoop van wegvoertuigen een minimum percentage schone voertuigen in te kopen. Steeds meer organisaties hebben ervaring met inkopen van emissieloze mobiliteit. Zo ook de Coöperatieve Vereniging Midwaste Milieu, een vereniging met 14 regionale afval- en reinigingsbedrijven in Nederland. Inkoopmanager Peter Verhagen (Midwaste) vertelt: “Als overheidsorganisaties voelen onze leden zich verplicht proactief te handelen. Velen van ons ondertekenden in 2019 het Convenant Duurzame Voertuigen en Brandstoffen in de Reinigingsbranche”. Bij de recentelijke deelname aan de Europese aanbesteding nam Midwaste in het programma van eisen op dat de voertuigen géén uitstoot mogen hebben. In dit praktijkvoorbeeld neemt Verhagen je mee in hun stappenplan. En deelt tips over het aanbesteden van emissieloze voertuigen.
Lees meer
Aanbestedingsoverzicht voor plaatsing laadinfrastructuur
Verspreid in ons land worden steeds meer aanbestedingen gedaan voor de plaatsing van laadinfrastructuur. Dat vraagt om overzicht. Waar loopt welke aanbesteding? Wie zijn betrokken? Om hoeveel laadpunten gaat het? En wanneer lopen de concessies af? De antwoorden op deze en nog veel meer vragen heeft Nationaal Kennisplatform Laadinfrastructuur (NKL) gebundeld in een aanbestedingsoverzicht (juni 2022). Door overzicht te bieden aan gemeenten waar welke aanbestedingen lopen en hoe anderen het aanpakken, kunnen partijen van elkaar leren.
Lees meer
Handreiking toepassing Regeling bevordering schone wegvoertuigen
In 2021 startte de Europese Richtlijn, de Clean Vehicles Directive (CVD) met het doel de markt te stimuleren voor schone en energiezuinige wegvoertuigen. In Nederland is deze richtlijn geïmplementeerd in de Wet Milieubeheer en de bijbehorende ‘Regeling bevordering schone wegvoertuigen’. De Regeling geldt voor alle aanbestedende diensten met aanbestedingen boven de Europese drempelwaarden. Deze aanbestedingsgrens verschilt per type organisatie en wordt elke twee jaar opnieuw herzien. Het gaat om het aanbesteden van overheidsopdrachten voor:
  • de aankoop, huur, huurkoop of lease van wegvoertuigen voor het eigen wagenpark;
  • de inkoop van een aantal diensten - doelgroepenvervoer en post- en pakketvervoer en bezorging over de weg - waar wegvoertuigen een essentieel onderdeel van uitmaken.
Lees hier verder voor een nadere toelichting van de regeling. En hoe je als aanbestedende dienst aangeschafte schone voertuigen dient te registreren.
Lees meer
Volg ons
     t  in    
Contact
E-mail opties